Obowiązek posiadania ważnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Mieszkańcu Gminy Kamień, informujemy że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy - Prawo Wodne oraz niektórych innych Ustaw m.in. Ustawy o Utrzymaniu porządku i czystości w Gminach, każdy posiadacz zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do posiadania ważnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych.

KOMUNIKAT O DNIU WOLNYM OD PRACY

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 1/10/2023 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mokrawicy z dnia 27 października 2023 roku, dzień 10 listopada 2023 roku został ustalony dniem wolnym od pracy pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w zamian za Święto przypadające w sobotę tj. 11 listopada 2023 roku.

Okres sprawozdawczy 2022

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2022.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych z tereny Gryfic, Gminy Kamień Pomorski oraz z Miasta Kamień Pomorski.

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY ADRESU SPÓŁKI

Zarząd „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” Spółki z o.o. informuje, iż z dniem 20 kwietnia br. zmieniła się siedziba Spółki w następujący sposób: Mokrawica 14, 72-400 Kamień Pomorski.