Okres sprawozdawczy 2020

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2020.

Okres sprawozdawczy 2020

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2021.

Od 01 kwietnia na terenie całego kraju prowadzone jest badanie statystyczne pod nazwą: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) 2021.

Okres sprawozdawczy 2020

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2018.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny na sprzedaż sprzętu.