Zmiana harmonogram odbioru odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Mokrawicy 14 informuję, iż następuje konieczność modyfikacji układu logistycznego, zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów w następującym zakresie:

Sprzedaż samochodów ciężarowych (śmieciarki) jak i maszyn

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Mokrawicy 14 ogłasza sprzedaż samochodów ciężarowych (śmieciarki) jak i maszyn:

Ogłoszenie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mokrawicy 14 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024.

UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO!

Szanowni Państwo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mokrawicy, informuje iż od dnia 27 lutego 2024 roku płatności za usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości płynnych oraz odbiór odpadów komunalnych dokonywane będą na indywidualny rachunek bankowy nabywcy wskazany na fakturze.

Informacja o nowym numerze rachunku bankowego zostanie umieszczona na fakturze za luty 2024 rok. Prosimy o zwracanie uwagi na nowy numer rachunku przy dokonywaniu wpłaty.

Wielkie gabaryty - Gmina Świerzno

HARMONOGRAM ZBIÓRKI (MAJ 2024) ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH.