Brak przydatności wody do spożycia z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli w miejscowościach Benice, Borzysław, Stawno i Rekowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 września 2022 r., po wykonaniu badań wody uzdatnionej, stwierdzono brak przydatności wody do spożycia z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli w miejscowościach Benice, Borzysław, Stawno i Rekowo.

W związku z powyższym woda z dostarczana wodo w nie nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze lecz wyłącznie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet) do czasu poprawy jej parametrów, zgodnych z obowiązującymi przepisami.