INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY ADRESU SPÓŁKI

Zarząd „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” Spółki z o.o. informuje, iż z dniem 20 kwietnia br. zmieniła się siedziba Spółki w następujący sposób: Mokrawica 14, 72-400 Kamień Pomorski.

Pozostałe dane Spółki - takie jak NIP, REGON, KRS, BDO - pozostają bez zmian.