Okres sprawozdawczy 2020

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2020.

Okres sprawozdawczy 2020

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2021.

Okres sprawozdawczy 2020

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2018.

Od 01 kwietnia na terenie całego kraju prowadzone jest badanie statystyczne pod nazwą: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) 2021.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny na sprzedaż sprzętu.

Komunikat COVIDowy

Komunikat dotyczący zmian i ograniczeń w obsłudze interesantów w PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.

Okres sprawozdawczy 2019

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2019.

Taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin: Kamień Pomorski, Dziwnów oraz miejscowości Łukęcin.

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę PSZOK w Mokrawicy.

Informujemy, iż od dnia 01 października 2019 r. kasa zlokalizowana w siedzibie przedsiębiorstwa, to jest: ul. Szczecińska 2 czynna jest w godzinach od 08:00 do 11:00.

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. budowa infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mokrawicy gm. Kamień Pomorski.