Akredytowane laboratorium potwierdziło, że woda dostarczana mieszkańcom w miejscowościach Benice, Rekowo, Borzysław i Stawno jest zdatna do spożycia i nie zawiera szkodliwych mikroorganizmów grupy coli ani też Escherichia coli.

Brak przydatności wody do spożycia z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli w miejscowościach Benice, Borzysław, Stawno i Rekowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 września 2022 r., po wykonaniu badań wody uzdatnionej, stwierdzono brak przydatności wody do spożycia z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli w miejscowościach Benice, Borzysław, Stawno i Rekowo.

Okres sprawozdawczy 2020

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2020.

Okres sprawozdawczy 2020

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2021.

Okres sprawozdawczy 2020

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2018.

Od 01 kwietnia na terenie całego kraju prowadzone jest badanie statystyczne pod nazwą: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) 2021.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny na sprzedaż sprzętu.

Komunikat COVIDowy

Komunikat dotyczący zmian i ograniczeń w obsłudze interesantów w PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.

Okres sprawozdawczy 2019

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2019.

Taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin: Kamień Pomorski, Dziwnów oraz miejscowości Łukęcin.

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę PSZOK w Mokrawicy.