Zmiana biura Zarządcy Cmentarzy

Zarząd "Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim informuje, iż biuro Zarządcy Cmentarzy zostało przeniesione do budynku zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 41a, Kamień Pomorski (teren Cmentarza Komunalnego).

Akredytowane laboratorium potwierdziło, że woda dostarczana mieszkańcom w miejscowościach Benice, Rekowo, Borzysław i Stawno jest zdatna do spożycia i nie zawiera szkodliwych mikroorganizmów grupy coli ani też Escherichia coli.

Brak przydatności wody do spożycia z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli w miejscowościach Benice, Borzysław, Stawno i Rekowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 września 2022 r., po wykonaniu badań wody uzdatnionej, stwierdzono brak przydatności wody do spożycia z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli w miejscowościach Benice, Borzysław, Stawno i Rekowo.

Od 01 kwietnia na terenie całego kraju prowadzone jest badanie statystyczne pod nazwą: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) 2021.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny na sprzedaż sprzętu.

Komunikat COVIDowy

Komunikat dotyczący zmian i ograniczeń w obsłudze interesantów w PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.

Taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin: Kamień Pomorski, Dziwnów oraz miejscowości Łukęcin.

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę PSZOK w Mokrawicy.

Informujemy, iż od dnia 01 października 2019 r. kasa zlokalizowana w siedzibie przedsiębiorstwa, to jest: Mokrawica 14 czynna jest w godzinach od 08:00 do 11:00.

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. budowa infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mokrawicy gm. Kamień Pomorski.

RODO - zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (zwanej dalej RODO) dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych w najbliższym czasie (wraz z fakturą) trafi do Państwa pisemna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.