INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY ADRESU SPÓŁKI

Zarząd „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” Spółki z o.o. informuje, iż z dniem 20 kwietnia br. zmieniła się siedziba Spółki w następujący sposób: Mokrawica 14, 72-400 Kamień Pomorski.

Zmiana biura Zarządcy Cmentarzy

Zarząd "Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim informuje, iż biuro Zarządcy Cmentarzy zostało przeniesione do budynku zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 41a, Kamień Pomorski (teren Cmentarza Komunalnego).

Brak przydatności wody do spożycia z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli w miejscowościach Benice, Borzysław, Stawno i Rekowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 września 2022 r., po wykonaniu badań wody uzdatnionej, stwierdzono brak przydatności wody do spożycia z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli w miejscowościach Benice, Borzysław, Stawno i Rekowo.

Akredytowane laboratorium potwierdziło, że woda dostarczana mieszkańcom w miejscowościach Benice, Rekowo, Borzysław i Stawno jest zdatna do spożycia i nie zawiera szkodliwych mikroorganizmów grupy coli ani też Escherichia coli.

Od 01 kwietnia na terenie całego kraju prowadzone jest badanie statystyczne pod nazwą: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) 2021.