Podstawą działalności i misją Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mokrawicy jest prowadzenie usług w zakresie:

  • Odbioru i oczyszczania ścieków
  • Gospodarki osadami ściekowymi
  • Badań wody i ścieków


W dążeniu do osiągania zysków nie zapominamy o interesach i potrzebach odbiorców, mając na względzie aspekt społeczny prowadzonej działalności.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mokrawicy jest przedsiębiorstwem solidnym, przyjaznym dla Klienta, które stale podnosi jakość prowadzonych przez siebie usług.


Polityką Jakości Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mokrawicy jest prowadzenie działalności na poziomie gwarantującym spełnienie oczekiwań i wymagań naszych Klientów, a przez to utrzymanie opinii wiarygodnego, godnego zaufania partnera.


Dla realizacji powyższej polityki stawiamy sobie i realizujemy następujące cele jakościowe:

  • stałe utrzymywanie standardów jakościowych realizowanych usług
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością
  • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości jakościowej pracowników
  • włączenie w funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.


Bierzemy pełną odpowiedzialność za niniejszą Politykę Jakości i zobowiązujemy się, iż dołożymy wszelkich starań by ją urzeczywistniać i konsekwentnie kroczyć po wyznaczonych przez siebie torach.