Ogłoszenie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mokrawicy 14 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024.

Nowe taryfy wodno - kanalizacyjne

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego zaopatrzenia ścieków na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy na terenie gmin Kamień Pomorski i Dziwnów (miejscowość Łukęcin).