Zarząd (jednoosobowy)

Sylwia Renata Brzęczkowska - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Przewodnicząca RN: dr hab. Aleksandra Grzesiuk
  • Członek: r.pr. Sławomir Tomczyk
  • Członek: Beata Sakowicz

Zgromadzenie wspólników

Gmina Kamień Pomorski posiada 15.045 udziałów w kapitale zakładowym (99,85%)
21 osób fizycznych posiada 23 udziały w kapitale zakładowym (0,15%)