Zakres usług pogrzebowych realizowanych przez PGK Sp. z o.o. obejmuje:
 

 • Kompleksową obsługę w zakresie wypłaty zasiłku pogrzebowego
 • Załatwianie formalności pogrzebowych
 • Przewozy na terenie kraju
 • Przechowywanie zwłok w chłodni naszego przedsiębiorstwa
 • Szeroki wybór akcesoriów pogrzebowych (trumny, urny, obudowy, krzyże, tabliczki)
 • Przygotowanie i rozwieszanie klepsydr
 • Sprzęt nagłaśniający
 • Profesjonalne przygotowanie osób zmarłych do pochówku
 • Pochówek w miejscach ziemnych, murowanych lub w kolumbarium (urny)
 • Transport do miejsca kremacji zwłok
 • Ekshumacje - wydobycie zwłok lub szczątków z grobu lub z miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko - sądowych
   

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
 

 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
 • na zarządzenie prokuratury lub sądu
 • na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim w przypadku zajęcia terenu cmentarza na inny cel

W celu przeprowadzenia ekshumacji należy złożyć Wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierający prośbę o ekshumację wraz z uzasadnieniem.


 

Po otrzymaniu zezwolenia, należy uzgodnić ekshumację zwłok z zarządcą cmentarza

 • Przepustki zezwalające na wjazd na teren cmentarza
 • Nadzór nad postawieniem nagrobka
 • Opłata za miejsce pod grób

Mieszkańcy miasta i gminy Kamień Pomorski, mający groby ziemne na Cmentarzach Komunalnych, wnoszą opłatę za miejsce pod grób na okres 20 lat . Po upływie tego terminu, chcąc zachować prawo do grobu, należy dokonać ponownej opłaty na okres następnych 20 lat. W przypadku niewniesienia obowiązującej opłaty, grób może zostać ponownie użyty.
 

Aktualność wniesionej opłaty można sprawdzić osobiście w biurze naszego przedsiębiorstwa lub telefonicznie pod nr telefonu: 91 38 20 031.