Całodobowe pogotowie pogrzebowe

Dni robocze od 7.00 do 15.00 tel. 91 38 20 888 lub 602 724 720

Po godzinie 15.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy - tel.: 91 38 20 888 lub 602 724 720
 

Wszystkie formalności w sprawie pochówku osoby zmarłej jesteśmy w stanie załatwić w domu Klienta jak i w naszej siedzibie.
 

Druki niezbędne do sprawnej obsługi formalności i ceremonii pogrzebowej udostępnione są w zakładce: dokumenty do pobrania oraz w siedzibie Spółki przy ul. Szczecińskiej 2, Kamień Pomorski. Uzupełnioną dokumentację należy osobiście złożyć w siedzibie PGK Sp. z o. o.