Z myślą o wygodzie naszych Klientów Spółka uruchomiła usługę: e-faktura w zakresie gospodarowania odpadami. Rozwiązanie to polega na zastąpieniu tradycyjnej wysyłki faktur papierowych, wysyłką faktur w formacie PDF, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

E-faktury są pełnowartościowymi fakturami VAT, które stanowią podstawę do rozliczeń podatkowych. Nowy sposób dostarczania faktur pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na dokument, usprawnienie zarządzania płatnościami oraz obniżenie rachunków w zakresie gospodarki odpadami.


Doceniając Państwa czas, udostępniamy formularz deklaracji, który po wypełnieniu - w przypadku wyrażenia chęci na otrzymywanie faktury w wersji elektronicznej - należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Spółki Mokrawica 14.AKCEPTACJA STOSOWANIA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH