Segregacja śmieci pozwala odzyskać olbrzymie ilości surowców. Produkcja puszki ze złomu umożliwia zaoszczędzenie 96% energii, zmniejszenie zanieczyszczenia wody o 97% oraz ograniczenie negatywnego wpływu aluminium na środowisko naturalne.

W dążeniu do osiągania celów realizujemy ważny dla nas aspekt społeczny prowadzonej działalności. Przejawia się on także w realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz prowadzonych działaniach informacyjnych, dzięki którym dbamy i edukujemy, jak dbać o środowisko naturalne.

W zakresie gospodarki odpadami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi:

 • sprzedaż i wynajem pojemników przeznaczonych do gromadzenia różnych typów odpadów,
 • odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami


Od 1 lipca 2013 r. w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szczecińskiej 2 działa bezpłatny punkt selektywnej zbiórki odpadów prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W PSZOK przyjmowane są: przeterminowane leki, baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metal i opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, chemikalia (opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach), zużyte opony, odpady zielone, świetlówki.

Każdy rodzaj odpadów dostarczanych do PSZOK mieszkańcy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

W PSZOK-u odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach:

poniedziałek: 8.30 - 16.30

wtorek-piątek: 7.00 - 15.00

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe PGK Sp. z o.o. odbiera na podstawie zlecenia. W celu realizacji takiego zadania należy osobiście lub drogą elektroniczną – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - złożyć zamówienie na druku Zlecenia zamówienia kontenera. Dokument można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub w siedzibie Spółki - Mokrawica 14 .

Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Kamień Pomorski przekazywane są do stacji przeładunkowej w Mokrawicy. W celu dalszego zagospodarowania odbierane są przez Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie 30, 72-200 Nowogard zarządzany przez Celowy Związek Gmin R-XXI, ul. Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard.

Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące zasad, zgodnie z którymi zorganizowany został system zbiórki odpadów w Gminie Kamień Pomorski.

Segregacja śmieci pozwala odzyskać olbrzymie ilości surowców. Produkcja puszki ze złomu umożliwia zaoszczędzenie 96% energii, zmniejszenie zanieczyszczenia wody o 97% oraz ograniczenie negatywnego wpływu aluminium na środowisko naturalne.

W dążeniu do osiągania celów realizujemy ważny dla nas aspekt społeczny prowadzonej działalności. Przejawia się on także w realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz prowadzonych działaniach informacyjnych, dzięki którym dbamy i edukujemy, jak dbać o środowisko naturalne.

W zakresie gospodarki odpadami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi:

 • sprzedaż i wynajem pojemników przeznaczonych do gromadzenia różnych typów odpadów,
 • odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami


Od 1 lipca 2013 r. w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szczecińskiej 2 działa bezpłatny punkt selektywnej zbiórki odpadów prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W PSZOK przyjmowane są: przeterminowane leki, baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metal i opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, chemikalia (opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach), zużyte opony, odpady zielone, świetlówki.

Każdy rodzaj odpadów dostarczanych do PSZOK mieszkańcy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

W PSZOK-u odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach:

poniedziałek: 8.30 - 16.30

wtorek-piątek: 7.00 - 15.00

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe PGK Sp. z o.o. odbiera na podstawie zlecenia. W celu realizacji takiego zadania należy osobiście lub drogą elektroniczną – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - złożyć zamówienie na druku Zlecenia zamówienia kontenera. Dokument można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub w siedzibie Spółki - Mokrawica 14 .

Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Kamień Pomorski przekazywane są do stacji przeładunkowej w Mokrawicy. W celu dalszego zagospodarowania odbierane są przez Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie 30, 72-200 Nowogard zarządzany przez Celowy Związek Gmin R-XXI, ul. Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard.

Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące zasad, zgodnie z którymi zorganizowany został system zbiórki odpadów w Gminie Kamień Pomorski.

Gromadzenie i częstotliwość odbioru odpadów w domach jednorodzinnych

Zasady gromadzenia odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne - pojemniki 120, 240 litrów
 • selektywnie zbierane odpady komunalne - system workowo-pojemnikowy
  • metale i tworzywa sztuczne  – worek/pojemnik żółty 120, 240 l
  • papier – worek/pojemnik niebieski 120, 240 l
  • szkło: worek/pojemnik zielony 120, 240 l
 • odpady wielkogabarytowe - odbierane sprzed posesji na podstawie zgłoszenia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów;
 • odpady ulegające biodegradacji – z terenu miasta Kamień Pomorski odbierane są 1 x w tygodniu, z terenów wiejskich gminy: 1 x na dwa tygodnie

Mieszkańcy domów jednorodzinnych zlokalizowanych w Kamieniu Pomorskim i Gminie Kamień Pomorski mogą nabyć worki w - odpowiedniej dla rodzaju odpadu kolorystyce - w PGK Sp. z o. o. - Zakład Gospodarki Odpadami za odpłatnością, w następujących cenach:

 • metale i tworzywa sztuczne: 13,90 zł brutto/25 sztuk,
 • papier: 13,90 zł brutto/25 sztuk,
 • odpady ulegające biodegradacji: 12,40 zł brutto/25 sztuk,
 • szkło: 12,40 zł brutto/25 sztuk

Aby zbiórka odpadów przebiegła sprawnie, należy zapewnić swobodny dostęp do pojemników i worków.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem:

 • mieszkańcy miasta Kamień Pomorski zobowiązani są do potwierdzenia odbioru
  w PGK Sp. z o.o. (telefonicznie lub elektronicznie poprzez Formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie w zakładce kontakt)
 • mieszkańcy gminy Kamień Pomorski zobowiązani są do potwierdzenia odbioru odpadów wielkogabarytowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kamień Pomorski.

Gromadzenie i częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej

Zasady gromadzenia odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne - pojemniki1100 litrów lub kontenery
 • selektywnie zbierane odpady komunalne - pojemniki typu "dzwon"
 • odpady wielkogabarytowe - odbierane sprzed posesji
 • odpady zielone - odbierane sprzed posesji

Mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych zlokalizowanych w Kamieniu Pomorskim i Gminie Kamień Pomorski mogą nabyć worki w - odpowiedniej dla rodzaju odpadu kolorystyce - w PGK Sp. z o. o. - Zakład Gospodarki Odpadami za odpłatnością, w następujących cenach:

 • metale i tworzywa sztuczne: 13,90 zł brutto/25 sztuk,
 • papier: 13,90 zł brutto/25 sztuk,
 • odpady ulegające biodegradacji: 12,40 zł brutto/25 sztuk
 • szkło: 12,40 zł brutto/25 sztuk

Odpady wielkogabarytowe są odbierane z miejsc wyznaczonych przez spółdzielnie, wspólnoty lub zarządców nieruchomości. Zazwyczaj takie miejsce znajduje się w obrębie lub tuż obok altanki śmietnikowej. Zapotrzebowanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych można także zgłosić do PGK Kamień Pomorski sp. z o.o. telefoniczne lub poprzez Formularz zgłoszeniowy.

Odbiór od firm i nieruchomości niezamieszkałych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. odbiera odpady również od firm lub innych tzw. nieruchomości niezamieszkałych (np. restauracji). Punkty te wyposażane są w odpowiednie pojemniki a częstotliwość odbiorów ustalana jest indywidualnie w ramach umowy zawartej z osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gmin: Kamień Pomorski i Gryfice mają obowiązek samodzielnie podpisać umowę z firmą odbierającą odpady. W celu podpisania umowy na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, należy zgłosić się do Biura Obsługi Interesanta (ul. Szczecińska 41a, Kamień Pomorski) lub do siedziby PGK Sp. z o. o. Mokrawica 14 (Zakład Gospodarki Odpadami) w celu zawarcia umowy.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

 • zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.