ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
(ZUK)
 

Do podstawowych zadań Zakładu Usług Komunalnych należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Kamienia Pomorskiego i gmin powiatu kamieńskiego w zakresie usług komunalnych, w tym:
 

 • Zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni i chodników
 • Zimowe oczyszczanie mechaniczne i usuwanie gołoledzi
 • Urządzanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych
 • Usługi remontowe ciągów pieszo - jezdnych
 • Sprzątanie ulic, placów oraz posesji.
   

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest również zarządcą dwóch Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Kamień Pomorski:
 

 • Cmentarza Komunalnego w Kamieniu Pomorskim
 • Cmentarza Komunalnego w Jarszewie.
   

W ramach czynności administracyjnych i zarządczych prowadzonych na obu cmentarzach, personel Zakładu Usług Komunalnych wyspecjalizował się w organizacji uroczystości pogrzebowych.


 

Obsługujemy zarówno pogrzeby tradycyjne, jak i pochówki z kremacją. Naszym celem jest wspomóc Państwa na każdym etapie organizacji uroczystości oraz ułatwić oddanie należnego szacunku ukochanej osobie poprzez godną i wyjątkową ceremonię.
 

Zakres usług pogrzebowych realizowanych przez PGK Sp. z o.o. obejmuje:
 

 • Kompleksową obsługę w zakresie wypłaty zasiłku pogrzebowego
 • Załatwianie formalności pogrzebowych
 • Przewozy na terenie kraju
 • Przechowywanie zwłok w chłodni naszego przedsiębiorstwa
 • Szeroki wybór akcesoriów pogrzebowych (trumny, urny, obudowy, krzyże, tabliczki)
 • Przygotowanie i rozwieszanie klepsydr
 • Sprzęt nagłaśniający
 • Profesjonalne przygotowanie osób zmarłych do pochówku
 • Pochówek w miejscach ziemnych, murowanych lub w kolumbarium (urny)
 • Transport do miejsca kremacji zwłok
 • Ekshumacje - wydobycie zwłok lub szczątków z grobu lub z miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko - sądowych
   

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
 

 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
 • na zarządzenie prokuratury lub sądu
 • na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim w przypadku zajęcia terenu cmentarza na inny cel

W celu przeprowadzenia ekshumacji należy złożyć Wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierający prośbę o ekshumację wraz z uzasadnieniem.
 

Po otrzymaniu zezwolenia, należy uzgodnić ekshumację zwłok z zarządcą cmentarza

 • Przepustki zezwalające na wjazd na teren cmentarza
 • Nadzór nad postawieniem nagrobka
 • Opłata za miejsce pod grób

Całodobowe pogotowie pogrzebowe

Dni robocze od 7.00 do 15.00 tel. 91 38 20 888 lub 602 724 720

Po godzinie 15.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy - tel.: 91 38 20 888 lub 602 724 720
 

Wszystkie formalności w sprawie pochówku osoby zmarłej jesteśmy w stanie załatwić w domu Klienta jak i w naszej siedzibie.
 

Druki niezbędne do sprawnej obsługi formalności i ceremonii pogrzebowej udostępnione są w zakładce: dokumenty do pobrania oraz w siedzibie Spółki przy ul. Szczecińskiej 2, Kamień Pomorski. Uzupełnioną dokumentację należy osobiście złożyć w siedzibie PGK Sp. z o. o.
 

Mieszkańcy miasta i gminy Kamień Pomorski, mający groby ziemne na Cmentarzach Komunalnych, wnoszą opłatę za miejsce pod grób na okres 20 lat . Po upływie tego terminu, chcąc zachować prawo do grobu, należy dokonać ponownej opłaty na okres następnych 20 lat. W przypadku niewniesienia obowiązującej opłaty, grób może być zlikwidowany.
 

Aktualność wniesionej opłaty można sprawdzić osobiście w biurze naszego przedsiębiorstwa lub telefonicznie pod nr telefonu: 91 38 20 031.