Kroki, jakie należy podjąć w przypadku, gdy zgon nastąpił w domu
 

Należy przygotować następujące dokumenty:
 

 • karta statystyczna
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • akt zgonu
 • legitymacja Emeryta/Rencisty osoby zmarłej (w przypadku jej braku - ostatni odcinek wypłaty świadczeń)
 • dowód osobisty osoby podpisującej dokumenty.
   

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest wezwanie lekarza (nr tel. - 112 lub 999) w celu stwierdzenia zgonu. Lekarz zobowiązany jest do wystawienia karty informacyjnej lub karty statystycznej (karta zgonu). Po zakończeniu wszelkich czynności sanitariuszy należy skontaktować się z wybranym zakładem usług pogrzebowych w celu przewozu zmarłego.
 

W przypadku, gdy lekarz wystawi kartę informacyjną, należy udać się do lekarza rodzinnego w celu wystawienia karty statystycznej (karty zgonu). Wraz z kartą statystyczną udajemy się do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu. Po uzyskaniu aktu zgonu - w wybranym zakładzie usług pogrzebowych - należy ustalić wszelkie szczegóły ceremonii pogrzebowej.
 

Kroki, jakie należy podjąć w przypadku, gdy zgon nastąpił w szpitalu


Należy przygotować następujące dokumenty:
 

 • karta statystyczna
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • akt zgonu
 • legitymacja Emeryta/Rencisty osoby zmarłej (w przypadku jej braku - ostatni odcinek wypłaty świadczeń)
 • dowód osobisty osoby podpisującej dokumenty.


Udajemy się na oddział, na którym nastąpił zgon w celu uzyskania karty statystycznej (karty zgonu). Karta statystyczna uprawnia do uzyskania aktu zgonu w odpowiednim Urzędzie Stanu Cywilnego. Po uzyskaniu aktu zgonu - w wybranym zakładzie usług pogrzebowych - należy ustalić wszelkie szczegóły ceremonii pogrzebowej.