Wykonanie dokumentacji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę PSZOK w Mokrawicy - drugi przetarg.


DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Ogłoszenie przetargowe   |   POBIERZ PDF >>
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   |   POBIERZ PDF >>
 
FFormularz oferty   |   POBIERZ DOC >>
 
Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu   |   POBIERZ DOC >>
 
Oświadczenie - podstawy wykluczenia   |   POBIERZ DOC >>
 
Podwykonawcy   |   POBIERZ DOC >>
 
Oświadczenie - grupa kapitałowa   |   POBIERZ DOC >>
 
Wykaz usług   |   POBIERZ DOC >>
 
Wykaz osób   |   POBIERZ DOC >>
 
Wzór umowy - nieaktualny   |   POBIERZ PDF >>
 
Szczegółowe zakresy   |   POBIERZ PDF >>
 
Decyzja - Warunki zabudowy   |   POBIERZ ZIP >>
 
Wstępna koncepcja zagospodarowania   |   POBIERZ PDF >>
 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT   |   POBIERZ ZIP >>
 
Pytania i odpowiedzi z dnia 30.04.2020 r. - zestaw 1   |   POBIERZ PDF >>
 
Wzór umowy - aktualny   |   POBIERZ PDF >>
 
Informacja z otwarcia ofert   |   POBIERZ PDF >>
 
Wynik postępowania o zamówienie publiczne   |   POBIERZ PDF >>
 
ARCHIWUM - I PRZETARG   |   POBIERZ PDF >>