Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1170 z późn.zm.), zwanej dalej także "ustawą Pzp", z uwzględnieniem negocjacji w celu ulepszenia oferty zgodnie z  art. 275 pkt 2 tej ustawy: ZP/2/2022 Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mokrawicy gm. Kamień Pomorski.

Ogłoszenie o zamówieniu   |   POBIERZ PDF >>
 
Postępowanie   |   PRZEJDŹ DO PLATFORMY >>