Zapraszamy Państwo do zapoznania się z wykazem aktualnych harmonogramów odbioru odpadów obowiązujących w roku 2020.