Wielkie gabaryty - Gmina Świerzno

HARMONOGRAM ZBIÓRKI (MAJ 2024) ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH.

KOMUNIKAT O DNIU WOLNYM OD PRACY

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 4/12/2023 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mokrawicy z dnia 14 grudnia 2023 roku, dzień 2 stycznia 2024 roku został ustalony dniem wolnym od pracy pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w zamian za Święto przypadające w sobotę tj. 6 stycznia 2024 roku.

KOMUNIKAT O DNIU WOLNYM OD PRACY

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 1/10/2023 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mokrawicy z dnia 27 października 2023 roku, dzień 10 listopada 2023 roku został ustalony dniem wolnym od pracy pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w zamian za Święto przypadające w sobotę tj. 11 listopada 2023 roku.

Obowiązek posiadania ważnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Mieszkańcu Gminy Kamień, informujemy że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy - Prawo Wodne oraz niektórych innych Ustaw m.in. Ustawy o Utrzymaniu porządku i czystości w Gminach, każdy posiadacz zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do posiadania ważnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych z tereny Gryfic, Gminy Kamień Pomorski oraz z Miasta Kamień Pomorski.