Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim w 2023 roku.


DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   |   POBIERZ PDF >>
 
Formularz oferty   |   POBIERZ DOC >>
 
Oświadczenie - podstawy wykluczenia   |   POBIERZ DOC >>
 
Oświadczenie - niezaleganie w ZUS i US   |   POBIERZ DOC >>
 
Oświadczenie - grupa kapitałowa  |   POBIERZ DOC >>
 
Oświadczenie - umowa OSD   |   POBIERZ DOC >>
 
Wykaz punktów poboru energii elektrycznej   |   POBIERZ XLS >>
 
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany w dokumentacji   |   POBIERZ ZIP >>